Tài liệu sinh hoạt đoàn tháng 4

Theo link sau: https://drive.google.com/…/10Ck6RvhyGctf…/view…

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SĂN HỒ’ CHÍ MINH BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÂI PHÒNG TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2021 CHỦ ĐIỂM ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 2 NỘI DUNG: Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 Tuyên truyền một số ngày kỷ niệm trong tháng 4/2021'

K ÍNH GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4/2021 VỚI CHỦ ĐỀ ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI

👉
👉

ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐƯỜNG ĐƯỜNG LINK SAU:https://drive.google.com/…/10Ck6RvhyGctf…/view…