Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” vào “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” vào tháng 3/2024

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã phát động và chỉ đạo triển khai Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” vào “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”.
Tại Ngày hội, hơn 20 Đoàn viên, thanh niên đã đi bộ hoặc chạy bộ để rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, nâng cao thể chất, phát triển bản thân một cách toàn diện.

Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò chăm lo, đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong việc phát huy ý thức rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất, tự giác luyện tập thể dục, thể thao, từ đó giúp cho thanh niên phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trả lời