Bệnh viện không khói thuốc

 0 2,652 Less than a minute

Thực hiện Công văn số 1430/SYT – TTGDSK ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở Y tế về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 25 – 31/5/2020, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe đến người bệnh và người nhà người bệnh về tác hại của thuốc lá thông qua các hình thức như treo poster và biển cấm hút thuốc tại các khoa, phòng, trung tâm, địa điểm công cộng trong bệnh viện; phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp cho nhân dân khi đến khám chữa bệnh.

(Các khoa, phòng, trung tâm dán áp phích tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá)
(Nhân viên phòng Công tác xã hội phát tờ rơi, tư vấn cho người bệnh đến khám về các tác hại của thuốc lá)

Ngoài công tác khám chữa bệnh, các y, bác sĩ còn tư vấn về các phương pháp cai nghiện thuốc lá cho người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng, kết hợp lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động truyền thông, nâng cao sức khỏe cho mọi người hướng tới môi trường bệnh viện không khói thuốc.

Trả lời