Chi đoàn khoa dược- Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục nghiên cứu và sản xuất ” mặt lạ nhựa chống giọt bắn trực tiếp” phục vụ cho đoàn viên trực chốt và khu vực khám bệnh ban đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *