Chi đoàn khoa dược- Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục nghiên cứu và sản xuất ” mặt lạ nhựa chống giọt bắn trực tiếp” phục vụ cho đoàn viên trực chốt và khu vực khám bệnh ban đầu.

Trả lời