Phòng chống rác thải nhựa:Chi đoàn khoa kiểm soát nhiễm khuẩn-BV HN Việt Tiệp sáng tạo thiết kế ” mặt lạ nhựa chống giọt bắn trực tiếp” chung tay cùng Bệnh viện và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch

Ngày 25.03.2021; Chi đoàn khoa kiểm soát nhiễm khuẩn- Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục phòng chống rác thải nhựa bằng làm ” mặt lạ nhựa chống giọt bắn trực tiếp” để tặng cho các đoàn viên chi đoàn tại các khu vực các khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, các đoàn viên trực tại các điểm chốt của Bệnh viện từ những bìa nhựa không còn sử dụng. Chi đoàn đề xuất sẽ chuyển giao cách làm cho Đoàn thanh niên thành phố để nhân rộng cách làm, phục vụ cho các đoàn viên trực tại các chốt trong thành phố.

Hình ảnh nhân viên y tế tại Hà Nội sử dụng mặt lạ nhựa trong công tác phòng hộ cá nhân

Trả lời