Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phát động các hoạt động ngày ” chủ nhật xanh” trong các hoạt động bảo vệ môi trường

Trong ngày 01/03/2020, Đoàn thanh niên Bệnh viện tổ chức phát động“Tháng hành động vì môi trường” năm 2020, gần 300 đoàn viên thanh niên bệnh viện đã tham gia hoạt động chủ nhật xanh do Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phát động nhằm bảo vệ môi trường, giữ gìn ngoại cảnh, nội cảnh bệnh viện xanh, sạch đẹp, hàng nghìn cây xanh trồng trên nền đất và chậu cây tại các khoa phòng trung tâm và ngoài các tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện được chăm sóc và trồng mới, tham gia cùng các đội vệ sinh chuyên nghiệp của bệnh viện đảm bảo rác thải nhựa đã được thu gom, xử lý.

Trả lời