Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 23/7/2023 trên toàn bộ 2 cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

“Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Thông qua các hoạt động của đoàn viên đã góp phần tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi… từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

Một số hình ảnh về ngày chủ nhật xanh 23/07/2023 của đoàn viên TN BV HN Việt Tiệp:

Trả lời