Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 24/7/2022 trên toàn bộ 2 cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường cần được tổ chức thường xuyên, liên tục. Vì vậy đoàn viên Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục tổ chức đồng loạt ngày Chủ nhật xanh thứ hai trong năm nhằm giữ sạch cảnh quan bệnh viện luôn sạch đẹp, thoáng mát.

Một số hình ảnh về ngày chủ nhật xanh 24/7/2022 của đoàn viên TN BV HN Việt Tiệp:

Trả lời