Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xin kính gửi các cơ sở đoàn, các đồng chí chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 03/2022

Trả lời