Hội nghị “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử” tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tổ chức hội nghị “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử” tại hội trường lớn Bệnh viện. Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các đoàn viên, nhân viên trong bệnh viện. Ban Tổ chức đã tập huấn hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử với các nội dung như cách thức truy cập, tạo, tài khoản thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán các khoản lệ phí, phí giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến, giúp tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, đảm bảo an toàn trong giao dịch.

 

Trả lời