Hội nghị tuổi trẻ sáng tạo: xu hướng mới trong điều trị bệnh loãng xương

Để tăng cường những ý tưởng và vun đúc sự sáng tạo của tuổi trẻ Bệnh viện; tiếp tục cập nhật, nâng cao hơn nữa kiến thức cho đội ngũ các các y, bác sĩ trẻ trong việc chẩn đoán và điều trị loãng xương qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, vừa qua Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đã diễn ra buổi Hội thảo trực tuyến  “ Xu hướng mới trong điều trị loãng xương

Hội thảo xu hướng mới trong điều trị loãng xương - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Trả lời