Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh,phát động phong trào “Trồng một triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh”. Trồng cây tại đường quê Tiên Lãng tạo khu vui chơi cho trẻ em làng quê. Duy trì mô hình 5s và vườn cây thanh niên vì mục tiêu bảo vệ môi trường sống.

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Kế
hoạch số 66-KH/TWĐTN-TNNT ngày 7/10/2018 của Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam Xanh” giai đoạn
2018 – 2022; thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chỉ đạo và phân bổ chỉ tiêu tới từng chi đoàn trong bệnh viện. Thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh tuần 3 tháng thanh niên. Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chỉ đạo các chi đoàn ra quân làm sạch khoa phòng trung tâm, chăm sóc, trồng 500 cây xanh tại Bệnh viện, phối hợp cùng huyện đoàn Tiên Lãng trồng gần 200 cây dừa tại tuyến đường dừa tại thôn Đại Công, xoá quảng cáo trái phép tại tuyến đường 25 chạy qua địa bàn xã. Đồng thời phối hợp với Ban Đoàn kết thành đoàn tạo vườn ươm cây tại Hải An với kinh phí 5 triệu đồng.

🇻🇳

Trả lời