Những hình ảnh đẹp của Đoàn thanh niên thành phố, sáng tạo ” mặt lạ nhựa chống giọt bắn trực tiếp” của Đoàn TN BV HN Việt Tiệp đã được Đoàn thanh niên thành phố nhân rộng và phát huy hiệu quả trong cộng đồng khi sử dụng đúng cách.

Mọi người có thể tự làm ” mặt lạ nhựa chống giọt bắn trực tiếp” theo link sau đây:

https://www.facebook.com/Trunguongdoan/photos/a.485598974958082/1675769925940975/?type=3&theater
Đồng chí Đào Phú Thùy Dương thăm các đoàn viên thanh niên tại các điểm trực chốt phòng chống dịch Covid 19

Trả lời