Tổ cấp cứu chấn thương tai nạn giao thông- Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Đoàn TN Bệnh viện phối hợp với các Chi Đoàn hai khoa cấp cứu hai cơ sở, phối hợp đội xe vận chuyển của Bệnh viện và Trung tâm cấp cứu 115 tổ chức hoạt động thiết thực như sau:

+ Tổ chức sẵn sàng lên đường và hỗ trợ chuyên môn cho người tai nạn giao thông diễn ra trên địa bàn thành phố bằng cách đi trực tiếp hoặc tư vấn từ xa qua các phương tiện media: điện thoại, mạng xã hội để tư vấn chuyên môn.

+ Tổ chức đón tiếp, phân loại, cấp cứu người bệnh tai nạn giao thông khi xe cấp cứu đưa người bệnh vào 2 khoa cấp cứu của hai cơ sở, các chi đoàn các khoa ngoại các chuyên ngành. Đảm bảo cấp cứu nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh.

+ Tổ chức họp rút kinh nghiệm để liên tục cải tổ đội hình cho những tình huống phát sinh.

+ Tổ chức học tập những đơn vị trong nước cũng như các nước tiên tiến về cấp cứu chấn thương để áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh tại Hải Phòng. Đảm bảo cho chất lượng điều trị Bệnh nhân cấp cứu chấn thương an toàn

Sơ cấp cứu Bệnh nhân tại Khu vực Cấp cứu- Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Trả lời