Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19

Hôm nay (5/8/2020), 33 Bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm của thành phố Hải Phòng lên đường vào Đà Nẵng và Quảng Nam để chung tay cùng tỉnh bạn chống lại đại dịch COVID-19, trong đó có 20 bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Nhằm kịp thời động viên, khích lệ và cổ vũ tinh thần cho đội ngũ Bác sĩ, Điều dưỡng chống dịch tại tuyến đầu, Ban Thường vụ Thành đoàn và Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng 30 bộ đồ bảo hộ y yế cùng 20 triệu đồng tiền mặt ;

Trả lời