Hoạt động 5s tại các Chi Đoàn để bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Là bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hải Phòng, ngoài nhiệm vụ phải đi đầu trong đảm bảo uy tín, chất lượng chuyên môn chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân thì công tác xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp cũng được bệnh viện xác định là một trong những tiêu chí gắn liền với chất lượng khám chữa bệnh, trong đó nổi bật nhất là hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa và xây dựng môi trường nhiều cây xanh tại bệnh viện.

Trả lời