Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục phát động các hoạt động chuỗi các ngày ” chủ nhật xanh” và phong trào 5s tại bệnh viện trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngày 26/07/2020

Trả lời