Bs Hùng, bí thư chi đoàn khoa nội 4, tấm gương trong phòng chống dịch covid 19

Đ/c Hùng, bí thư chi đoàn khoa nội 4- Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là một trong những cán bộ y tế trẻ của Bệnh viện luôn xông pha tham gia điều trị người bệnh tại các khu cách ly, buồng đệm khoa Khám bệnh cấp cứu cơ sở An Đồng. Trong bùng phát dịch tại TP Hồ Chí Minh, Đ/c Hùng tiếp tục xung phong lên đường chi viện nhân lực y tế cho Miền nam thân yêu, hy vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, Đ/c Hùng luôn tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn thanh niên Bệnh viện.

Trả lời