Chi Đoàn khoa dược ủng hộ mũ chống giọt bắn cho huyện đoàn Kinh Môn- Hải Dương chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19

Ngày 05/02/21; Chi Đoàn khoa dược sau khi nghe được kêu gọi từ Hải Dương chung tay chống dịch bệnh Covid 19, các đoàn viên đã tích cực ngày đêm sản xuất gấp 300 mũ chống giọt bắn trực tiếp dành tặng cho huyện đoàn Kinh Môn, Hải Dương- nơi đang bùng phát dịch bệnh Covid 19.

Trả lời