Chương trình tình nguyện mùa đông hướng về Miền Trung lũ lụt

Ngày 22/11/2020; Đoàn Thanh Niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp kết hợp với Đoàn thiện nguyện tại Huế tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc cho hơn 500 người bệnh tại Huế sau thiên tai lũ lụt

Trả lời