Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có hoạt động hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” vào “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” vào tháng 3/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.