Đoàn thanh niên Bệnh viện và các chi đoàn tham mưu để người đứng đầu cơ quan, tổ chức đối thoại với thanh niên theo Luật Thanh niên 2020.Cập nhật quy trình cấp cứu và điều trị đột quỵ não cấp cho tuổi trẻ Bệnh viện

Trả lời