Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tham gia khởi động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021: hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên công nhân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19.

Sáng 30/05/2021; Thành Đoàn- Hội LHTNVN Thành phố Hải Phòng cùng Quận Đoàn Dương Kinh, Tổng đội TN xung phong 13/05, Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 , tặng quà hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và thanh niên công nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid 19; Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Trả lời