Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chung tay cùng Thành phố Hải Phòng và tỉnh bạn-Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.

Sáng ngày 30/5/2021, Hưởng ứng lời kêu gọi: “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã ủng hộ 300 bộ quần áo bảo hộ thông qua Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam tới tỉnh Bắc Giang; đồng thời rất nhiều đoàn viên thanh niên đã xung phong tình nguyện đăng ký tới Ban lãnh đạo Bệnh viện lên đường chi viện Y tế cho tỉnh bạn Bắc Giang trong phòng chống dịch bệnh Covid 19. Chúc cho người dân Bắc Giang thân yêu chiến thắng dịch bệnh này!

Trả lời