Nguyễn Trọng Đức, tấm gương hết mình dành cho khám bệnh thiện nguyện

Đ/c Nguyễn Trọng Đức; UVBTV Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp- Đội trưởng nhóm khám bệnh tình nguyện và cấp cứu ngoại viện do Đoàn thanh niên Bệnh viện Thành lập. Trong tất cả các hoạt động được đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị phân công, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bất kể nơi đến là biển đảo xa xôi, vùng núi cách trở, hay vùng lũ lụt. Với trách nhiệm và sự thiện nguyện của mình, đồng chí không chỉ bản thân mà còn lan tỏa tinh thần hết lòng vì người bệnh thân yêu tới toàn thể đoàn viên thanh niên trong Bệnh viện và các bạn trẻ khác.

Trả lời