Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho người bệnh.

Ngày 05/06/2021; thực hiện chương trình ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết các thủ tục hành chính, Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phát động phong trào chung tay giải quyết thủ tục hành chính phục vụ cho người bệnh. Qua đó khi người bệnh đến làm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đều được giải quyết nhanh khâu tiếp đón, khai báo y tế, đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán gia viện ngay trong ngày. Qua đó giúp cho người bệnh không phải chờ đợi thời gian vài ngày như trước đây vì mục tiêu “tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”.

Trả lời