Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục phát động các hoạt động chuỗi các ngày ” chủ nhật xanh” trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong ngày 31/05/2020.

Trong ngày 31/05/2020. Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, thời gian qua, các đồng chí bí thư các chi đoàn tiếp tục hàng tuần, hàng tháng các hoạt động 5s, hoạt động ngày chủ nhật xanh trong công tác bảo vệ môi trường. Ngoài việc tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt, các cơ sở đoàn, hội tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường hay các cuộc thi trình diễn thời trang từ rác thải… Thông qua đó đã chuyển tải sinh động những thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ hội để đoàn viên thanh niên bổ sung kiến thức, thực hiện hiệu quả hơn vai trò tuyên truyền kêu gọi mọi người hành động vì môi trường.

Trả lời