HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Sáng ngày 19/06/2020, Ban tuyên giáo Thành Đoàn Hải Phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Về phía Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có Đồng chí Lưu Thị Minh Ly tham dự hội nghị.

Link bài học

https://www.youtube.com/watch?v=caAE7rX_jCc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2cWzxcBP9-qaQW43cAgZpRsDKKp80OhFBoQVjHHFng05J_nhUmTaRy8-E

Trả lời