Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh ” lần thứ 2 vào ngày 29/5/2022 trên toàn bộ 2 cơ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và ngày môi trường thế giới 05-06 cũng như từng bước hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng cần được tổ chức thường xuyên, liên tục. Vì vậy, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tổ chức đồng loạt ngày chủ nhật xanh tại 2 cơ sở nhằm khẳng định vai trò quan trọng trong hạn chế rác thải nhựa, rác thải y tế bảo vệ môi trường. Đó là công việc giữ gìn ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, phân loại đúng rác thải gồm: rác thải tái chế được trong đó có cả nhựa, còn rác thải y tế sẽ được công ty môi trường xử lý đúng qui trình. Điều đó giúp cho nhựa không trở thành rác trong các bãi rác, trong môi trường xung quanh. Việc làm đó hàng ngày giúp cho bệnh viện luôn sạch đẹp, giúp môi trường không tồn tại rác thải là nhựa trong môi trường.

Một số hình ảnh về ngày chủ nhật xanh 29/5/2022 của đoàn viên Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp:

Trả lời