Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp hưởng ứng ngày Chiến sĩ tình nguyện chung tay giải quyết hành chính bằng nhiều hoạt động thiết thực

Theo công văn số 6447-CV/TĐTN-CTTN ngày 01/6/2022 về việc triển khai thực hiện Ngày Chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính, các đoàn viên là những bác sỹ, điều dưỡng, kĩ thuật viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tích cực giải quyết các công việc hành chính bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin thông qua máy tính và sử dụng các phần mềm quản lý mạng bệnh viện (HIS), tin học văn phòng, giảm thiểu sức người, nâng cao năng suất hoạt động công việc. Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Trả lời