HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG

Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách của một người Việt Nam điển hình nhất, ưu tú nhất. Đó là chỉnh thể phong cách phát triển logic từ tư duy đến diễnđạt và biểu hiện ra thực tiễn đời sống, mang đậm dấu ấn hiện đại của thời đại cũng như tinh hoa truyền thống của dân tộc, vừa hàm chứa tính khoa học vừa mang tinh
thần cách mạng, vừa cao cả, vừa giản dị, gần gũi, thiết thực. Trong số đó, phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương là ba mặt có mối liên hệ chặt chẽ, luôn luôn được Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng, thể hiện trong suốt quá trình sống và hoạt động cách mạng. Hiểu được điều đó, Đoàn Thanh niên CSHCM đã tổ chức Hội nghị  “Nghiên cứu về tư tưởng và tấm gương của Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” giúp mỗi đoàn viên có nhận thức rõ hơn về tấm gương của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản được nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới quý mến, kính trọng vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 với 2 chuyên đề: “TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG” và “CÁN BỘ ĐOÀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”

Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy được một triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc đều do mồ hôi, nước mắt của dân mà ra, nên chúng ta phải đền bù xứng
đáng cho dân. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân cả về lời nói và việc làm; phải luôn
quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ
dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người lãnh
tụ kính yêu của cách mạng Việt Nam, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời
là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo

Từ hội nghị đã rút ra được, Cán bộ Đoàn các cấp phải có ý thức tự nguyện, tự giác trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân chủ, quần chúng, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hoạt động hằng ngày phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình. Đây là yêu cầu quan trọng đối với việc rèn luyện phong cách của người cán bộ cách mạng nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng. Cán bộ Đoàn phải luôn tôn trọng kỷ luật, là tấm gương trong thực hiện dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng đoàn viên. Cán bộ Đoàn phải luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, tôn trong các nguyên tắc của các tổ chức mình tham gia. Chống mọi biểu hiện của dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để gây hại cho tổ chức, kéo bè kéo cánh.

Trả lời