5s: Ngày “Chủ nhật xanh” gắn với các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và duy mô hình “Tuyến đường văn minh” trong khuôn viên hai bệnh viện và xung quanh bệnh viện.

Trong ngày 26/07/20, các hoạt động ngày “Chủ nhật xanh” trên toàn các chi đoàn trong bệnh viện, tổ chức thực hiện gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm cùng toàn cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó đoàn viên thanh niên còn tham gia làm sạch vỉa hè, lòng đường, xóa quảng cáo giao vặt, bán hàng trên vỉa hè giúp cho ngoại cảnh xung quanh bệnh viện sạch đẹp, thông thoáng, an toàn giao thông quanh bệnh viện, đặc biệt là trước các khu vực các khoa khám bệnh.

Trả lời