Phong trào 3 trách nhiệm- Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp

Sáng ngày 09/03/2021;Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” do Đoàn thanh niên bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phát động nhằm góp phần tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức trẻ rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia cải cách hành chính, gắn với thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                Trong thời qua, phong trào “ba trách nhiệm” ở các chi Đoàn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng lớp cán bộ đoàn,. Cụ thể:

Đối với bản thân: toàn thể đoàn viên thanh niên trong bệnh việng luôn bám sát công việc được phân công cố gắng học tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Phát huy tinh thần sáng tạo tự học, tự rèn luyện, nhiều đoàn viên trong Chi Đoàn đã tích cực tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn y khoa,ngoại ngữ và tin học để hỗ trợ cho công việc chuyên môn. Đồng thời tham gia nhiều hoạt động, chương trình trong và ngoài cơ quan tổ chức; các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo luôn được triển khai thực hiện chu đáo, hiệu quả, thiết thực.

Đối với công việc: Các đoàn viên thanh niên cơ quan luôn xung kích đi đầu và tận tụy trong công việc, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động trong nghiên cứu, tham mưu, phục vụ, cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Đối với cộng đồng: Thực hiện việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bản thân mỗi cán bộ ĐVTN của Bệnh viện  luôn ý thức xây dựng tác phong tiếp dân hòa nhã, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, không quan liêu, sách nhiễu, không xa rời quần chúng nhân dân,vì mục tiêu mang lại sự hài lòng cho người bện…. Trong những năm qua Đoàn thanh niên Bệnh viện đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội đối với gia đinh chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp, vận động hỗ trợ cho các xã có điều kiện khó khăn như: khám chữa bệnh tình nguyện tại các vùng sâu, vùng xa trong thành phố; chương trình làm sạch môi trường ngoài đảo Long Châu, trồng cây trên đảo Long Châu, các huyện Tiên Lãng, An Dương…

Trả lời