Tổ phòng chống dịch bệnh Covid 19 lần-Đoàn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp luôn là lực lượng xung kích, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid 19

Trong buổi sáng hôm nay, ngày 11/03/2021, 24 đoàn viên thanh niên của bệnh viện đã thực hiện tiêm những liều vắc xin đầu tiên thuộc đối tượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch: nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị, tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, người phục vụ trong khu cách ly

Trả lời