Thăm hỏi và gặp mặt các cựu cán bộ đoàn Bệnh viện qua các thời kỳ; Thăm một số địa chỉ đỏ tại Hải Phòng.

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 90 năm xây dựng và trưởng thành; Ngày 15/03/2021 vừa qua Ban thường vụ Đoàn thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã tổ chức thăm hỏi, gặp mặt các cựu các bộ đoàn của Bệnh viện; đồng thời đi thăm một số địa chỉ đỏ tại Hải Phòng.

Trả lời